Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wandelen met De Groene Reis

Bevestiging:
Uw wandeling met De Groene Reis is definitief afgesproken als u:
de afspraken via de mail heeft bevestigd
– én de betaling op bankrekening NL19 ASNB 070 81 39 329 t.n.v. H.N. Versnel is bijgeschreven.

Betaling
De betaling voor een wandeling dient 48 uur voorafgaand aan de wandeling met De Groene Reis te zijn ontvangen op bankrekening NL19 ASNB 070 81 39 329 t.n.v. H.N. Versnel .

Aanvangstijd
Zorg ervoor dat u op de afgesproken tijd bij het startpunt van de wandeling aanwezig bent.
Indien u vertraagd bent, kunt u dat laten weten via tel. 0031629335926. Ik houd me wel aan de afgesproken eindtijd.
Indien u meer dan 15 minuten te laat arriveert bij het afgesproken startpunt zonder dit te melden, heb ik het recht de wandeling te annuleren. In dit geval zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden op teruggaaf van betalingen

Wijziging aantal personen: Een wijziging in het aantal personen kan tot 4 dagen voor de wandeling  per e-mail aan mij gemeld worden. Dit kan gevolgen hebben voor de prijs. zie www.degroenereis.nl
Annulering
U kunt de wandeling met De Groene Reis tot 14 dagen voor de datum annuleren. Het betaalde bedrag zal terug gestort worden onder inhouding van:
– Standaard wandelingen: €10,= administratiekosten
– Programma’s op maat:     €40,= voorbereiding- en administratiekosten.
Als u korter dan 14 dagen voor de datum annuleert, bent u gehouden het volledige bedrag te voldoen.

Contact:

1 dag voor vertrek ontvangt u een Whatsapp of sms op het door u aangegeven telefoonnummer ter informatie over de verwachte weersomstandigheden.

Extreme weersomstandigheden:

In geval van extreme weersomstandigheden wordt 24 uur van te voren in overleg een nieuwe datum uitgekozen voor een wandeling met De Groene Reis of een andere lokatie worden gekozen of kan een tegoedbon worden aangemaakt. Extreme weersomstandigheden zijn in Nederland bij het KNMI aangegeven als code geel, oranje of rood. Neerslag is geen vanzelfsprekende indicatie voor annulering.

ALGEMEEN

Prijzen
Voor de genoemde prijzen op www.degroenereis.nl geldt: 21% BTW
Foto’s:

Door deel te nemen aan een wandeling van De Groene Reis, geven de wandelaars toestemming voor het gebruik van foto’s gemaakt tijdens een wandeling met De Groene Reis voor reclame doeleinden van De Groene Reis, tenzij voor aanvang van de wandeling bij De Groene Reis expliciet melding gemaakt is van bezwaar hiertegen.

Aansprakelijkheid
Deelname aan wandelingen met De Groene Reis is voor eigen risico. Deelnemers worden verzocht de aanwijzingen van de gids te volgen, respect voor de natuur te hebben en geen geluidoverlast te veroorzaken. De Groene Reis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële directe of indirecte schade van de deelnemer opgelopen tijdens een wandeling of voor schade door de deelnemer aangebracht aan derden tijdens een wandeling. de Groene Reis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen of vermissing van eigendommen van de deelnemer.
Instemming algemene voorwaarden
Als u deelneemt aan wandelingen van De Groene Reis, stemt u in met de algemene voorwaarden.

Voorburg 2017